Cuando:
12 junio, 2016 @ 10:00 – 20:00
2016-06-12T10:00:00+02:00
2016-06-12T20:00:00+02:00
Donde:
Mercat Vell
Plaça Prat de la Riba
6, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona
España
Precio:
15€
Contacto:
CLUB D’ESCACS MOLLET

cartel-ezequiel-2016BASES DEL IX OPEN INTERNACIONAL MEMORIAL EZEQUIEL MARTÍN

1-­‐ORGANITZACIÓ: Club d’Escacs Mollet, en col·∙laboració amb l’Ajuntament de  Mollet  del  Vallès, la Diputació Provincial de Barcelona, el Consell Català de l’Esport i la Federació Catalana d’Escacs. Torneig inclòs al XIII Circuit Internacional d’Opens d’Estiu de Catalunya 2016.

2-­‐PARTICIPANTS: Jugadors amb llicència federativa en vigor segons els darrers llistats publicats per la Federació Catalana d’Escacs, la FEDA i la FIDE. Els jugadors d’altres territorials o federacions que no surten al llistat de Gestió de Federats (GEFE) o al llistat d’elo FIDE (només estrangers) hauran d’acreditar que tenen llicència federativa per les seves respectives federacions. Tot jugador que no es presenti a una ronda, sense causa justificada, serà retirat del torneig. Els descansos sol·∙licitats pels participants es puntuaran amb 0  punts.

3-­‐SISTEMA DE COMPETICIÓ I RITME DE JOC: Suís Holandès a 9 rondes consecutives amb un ritme de 15′ + 5” en grup únic, amb un punt per descans. Els aparellaments es faran amb suport de programa informàtic. El torneig s’organitza amb tots els participants ordenats per l’ordre inicial de forces.

Per aquest ordre, i també per l’assignació de trams d’elo, es tindrà en compte en primer lloc l’ELO FIDE Ràpid, en el seu defecte l’ELO FIDE Estàndard. En cas de no disposar de cap dels anteriors es comptaria l’ELO local del jugador (FCE o, en el seu defecte, FEDA).

4-­‐DIA DE JOC I HORARI: Es jugarà únicament diumenge 12 de JUNY de 2016 entre les 10 del  matí i les 8 del vespre. La recepció de jugadors i cobrament dels drets d’inscripció començarà a     les 8.45 h.

La primera ronda començarà a les 10 hores en punt. Les rondes de la tarda començaran a les 16 hores. El temps d’espera es fixa en 15 minuts.

5-­‐LOCAL DE JOC: Mercat Vell, Plaça Prat de la Riba, 6, Mollet del Vallès (Barcelona). Disposa de serveis i accessos adaptats per a persones amb discapacitat física.

6-­‐CÒMPUT DEL TORNEIG: El torneig pertany al Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs, per la qual cosa enguany COMPUTA per a la seva classificació final. El torneig COMPUTARÀ per ELO FIDE i ELO FCE segons els barems estipulats per escacs actius.

7-­‐DIRECCIÓ DEL TORNEIG I ARBITRATGE: El director del torneig és Ramón Caro Martínez. L’àrbitre principal és Carlos Giménez Cañadas (AI) i Jordi Chalmeta Ugas (AI) serà l’àrbitre adjunt. Hi haurà un imprès oficial de reclamacions a disposició dels jugadors i jugadores penjat a la sala de joc, que s’enviarà a la FCDE un cop acabat el torneig.

8-­‐DECISIONS ARBITRALS: Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·∙lables. Les  reclamacions sobre una decisió de l’àrbitre principal no impediran el desenvolupament de la competició i seran enviades, un cop finalitzat el torneig, al C.C. de la FCDE per dirimir les responsabilitats dels implicats (jugadors, arbitres i directius).

9-­‐PREMIS I TROFEUS: Els premis no són acumulables (en el seu cas es lliuraria el de menor significació al següent classificat en el tram corresponent) ni es reparteixen entre els empatats a punts, s’adjudicaran per ordre de classificació segons els sistemes de desempat previstos. El lliurament de premis es realitzarà després de la darrera ronda, aproximadament a les 19.45 hores del diumenge 12 de juny. Vegeu distribució de premis al pressupost adjunt.

10-­‐SISTEMA  DE DESEMPAT: Tot just acabada la darrera ronda el jugador present de menor   edat extraurà per sorteig l’ordre d’aplicació dels sistemes de desempat entre els dos següents: Buchholz mitjà amb ajust FIDE de jugador virtual i Buchholz total amb ajust FIDE de jugador virtual. S’estableix com 3r, 4t i 5è desempat el resultat particular, progressiu fins a les darreres conseqüències i performance recursiva. En cas de persistència d’empat, el desempat es realitzarà per sorteig.

11-­‐RESTRICCIONS AL LOCAL DE JOC: A tot el recinte està prohibit fumar. Per aplicació de la reglamentació general de competicions es prohibeix, tant a jugadors com a espectadors, tenir         el mòbil encès – o altres dispositius electrònics de comunicació -­‐ mentre hi hagi alguna partida sense acabar així com intervenir de qualsevol manera en el desenvolupament de les partides alienes. La sanció per portar un dispositiu electrònic de comunicació encès durant el desenvolupament de les partides – pròpies o alienes – serà  decisió,  en  tot  cas,  de  l’equip  arbitral i podrà anar des de la perduda de la partida fins a l’expulsió de la prova en cas de reincidència.

Per evitar incidents, durant les partides es prohibeix deixar begudes i menjar mentre s’està jugant davant el tauler. L’incompliment d’aquestes restriccions pot arribar a suposar l’expulsió de la sala dels espectadors i, en cas de reincidència, l’eliminació del torneig del jugador que no les respecti, sense dret a cap mena d’indemnització.

12-­‐DRETS D’INSCRIPCIÓ: Queden exempts del pagament d’inscripció aquells jugadors convidats per l’organització. Resta de participants: 15 euros. Jugadors del Club d’Escacs Mollet: 10 euros. Menors de 14 anys, majors de 60 anys i jugadors amb alguna discapacitat: 10 euros. Jugadors amb títol internacional GM o MI: 5 euros. No es podrà participar sense previ pagament, abans de començar la primera ronda. L’organització es reserva el dret d’admetre o rebutjar una inscripció. Pagaments anticipats per agilitzar el procés mitjançant ingrés al compte del BBVA amb IBAN ES48001824330920200082341 indicant el vostre nom i cognoms. Caldrà abonar-­‐los, si no es fa abans, mitjançant pagament en metàl·∙lic al Comitè Organitzador  del torneig el mateix diumenge 12 de juny.

13-­‐INSCRIPCIONS: Fins al 10 de juny de 2016. La comunicació es pot realitzar per correu electrònic a info@escacsmollet.com o mitjançant formulari a la web www.escacsmollet.com També es pot avançar per whatsApp al 629439443. No serà efectiva fins a haver abonat els drets d’inscripció abans de l’inici de la primera ronda.

14-­‐NORMES DE PARTICIPACIÓ: La participació en aquest Torneig implica  l’acceptació  d’aquestes bases, la interpretació de les quals correspon al director del mateix. Tot el que no estigui previst en aquest reglament, es resoldrà aplicant, en l’ordre que s’enuncien, els reglaments de la FCDE, la FIDE o la FEDA.

15. PREMIS

 

300 €

 

Trofeu

200 € Trofeu
150 € Trofeu
100 €
80 €
70 €
60 €
50 €
Tram A Jugadors amb elo FIDE 2250 a 2400 40 € Trofeu
30 €
Tram B: Jugadors amb elo FIDE 2100 a 2249 40 € Trofeu
30 €
Tram C: Jugadors amb elo FIDE de 1950 a 2099 40 € Trofeu
30 €
Tram D: Jugadors amb elo FIDE de 1800 a 1949 40 € Trofeu
30 €
Tram E: Jugadors amb elo FIDE de 1650 a 1799 40 € Trofeu
30 €
Tram E: Jugadors amb elo FIDE fins a 1649 40 € Trofeu
30 €
Major 60 anys 30 € Trofeu
Millor Local 30 € Trofeu
Millor Sots-­‐14 30 € Trofeu
 

Total Premis

 

1.520 €

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario